Seniň kämilleşmegiň, saglygyň we gatnaşyklaryň barada hakykatlar, testler we maslahatlar
Hepdäniň soragy
Eger AIW-infeksiýa bilen kesellän adam bilen bir hajathanany, suw howdanyny we umumy hojalyk predmetlerini ulansaň, infeksiýa saňa-da geçip bilermi?
Hawa
Ýok
Eger AIW-infeksiýa bilen kesellän adam bilen bir hajathanany, suw howdanyny we umumy hojalyk predmetlerini ulansaň, infeksiýa saňa-da geçip bilermi?
Hawa
Ýok
Ähli makalalar
Faktlar
Testler
Maslahatlar

Ýaşlyk!

Seniň kämilleşmegiň, saglygyň we gatnaşyklaryň barada hakykatlar, testler we maslahatlar