Göwrelilik jynsy gatnaşygyň netijesinde döreýär – spermanyň wlagalişe düşmegi we spermatazoidleriň ýumurtga girmegi netijesinde döreýär.

Bu ýagdaý goragsyz jynsy gatnaşygyň netijesinde bolup bilýär.