Biziň kellämizde elmydama köp pikirler bar. Käbiri hakykatda janlanman, tiz wagtda kellämizden ýitip gidýär, käbirleri bolsa kellämizde mydamalyk ornaşyp, bizi ömür boýy yzarlap gezýär.

Bulary nädip ýeňmeli?