Erkekler üçin prezerwatiwler – kontrasepsiýanyň iň elýeterli görnüşi. Olar göwreliligiň öňüni almaklykda iň netijeli gorag serişdesi bolup, ondan başga hem jynsy ýollar arkaly geçýän infeksiýalaryň (JÝAGI) ýokuşmak töwekgelçiligini peseldýär.

Emma käbirleri prezerwatiwleri saýlap, saklap we ulanmagy dogry berjaý etmeýär, şol sebäpli olar köp halatlarda ýyrtylýar.

Şeýle ýagdaýlaryň öňüni nädip almaly?